Milieutechnieken

Gassen bieden milieuvriendelijke oplossingen voor uiteenlopende toepassingen, gaande van zuurstof voor waterzuivering tot bestrijding van ongedierte met CO2.

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

Thermische onkruidbestrijding met propaangas is veel milieuvriendelijker dan onkruidbestrijding met pesticiden.

Bij thermische onkruidbestrijding wordt met een brander een hittestoot toegediend aan onkruid, waardoor de celwanden barsten en de plant afsterft. Wanneer de vlammen van ongeveer 70 tot 80 °C van de thermische onkruidverdelger de plant raken, zal het water uit de plant verdampen en de proteïnes uit de cellen zullen samenklonteren. De blaadjes van de planten zullen op enkele uren tijd verslappen, uitdrogen en de plant doen afsterven of verzwakken.

CO2 in zwembaden

Door het gebruik van natriumbleekloog voor de ontsmetting van zwembadwater is een zuur nodig om de pH-waarde op peil te houden. CO2 is hiervoor het perfecte product door zijn chemische eigenschappen en lage kostprijs.

CO2 kan gebruikt worden in elk zwembad waar de ontsmetting gebeurt met chloorbleekloog.

Zuurstof voor waterzuivering

Zowel huishoudens als de industrie zorgen elk jaar voor massale hoeveelheden afvalwater. Vooraleer dit terug kan geloosd worden in kanalen of rivieren, wordt het eerst gezuiverd in waterzuiveringsinstallaties. 

Het afvalwater wordt meestal in een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd tot het terug een kwaliteit heeft die het toelaat om het water verder te lozen op de oppervlaktewaterstromen.

Een typisch waterzuiveringsproces bestaat uit vier fasen:

primaire zuivering, waarbij grotere deeltjes worden gefilterd uit het influent;

secundaire zuivering, waarbij organische stoffen worden verwijderd via biologische zuivering en waarbij ook zuurstof (O2) wordt toegevoegd;

tertiaire zuivering, in deze fase worden nutriënten verwijderd uit de afvalwaterstroom;

quaternaire zuivering, waarbij specifieke stoffen eigen aan de afvalstroom worden verwijderd.

Bij de secundaire waterzuivering wordt zoals gezegd gebruik gemaakt van beluchtingssystemen om zuurstof toe te voegen aan dit proces. Zoals geweten, is in de lucht slechts 21 % zuurstof aanwezig. Dit kan bij overbelasting van de RWZI leiden tot een minder goede waterzuivering.

Het toedienen van hogere concentraties zuurstof kan helpen om problemen bij de werking van de waterzuiveringsinstallatie bij hogere vraag of bij hogere temperaturen te verhelpen.

Bestel uw gasflessen

Neem contact met ons op, of plaats uw bestelling via ons bestelformulier.

Gasflessen bestellen Contacteer ons
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×