Las- & snijtechniek

Er zijn diverse las- en snijprocessen met elk hun specifieke kenmerken en toepassingsgebied. Vanwege de uitgebreidheid van het onderwerp zullen wij enkel de processen waarvoor er gassen gebruikt worden aan bod laten komen.

Autogeen lassen en snijden

Bij autogeen lassen en snijden ontstaat de vlam door verbranding van een gas met zuurstof of lucht. Deze vlam moet een gerichte en zeer geconcentreerde warmte kunnen produceren. De vereiste hitte bepaalt welke gascombinatie gekozen moet worden.

De meest gebruikte combinaties zijn:

Zuurstof

Acetyleen

Propaan

Waterstofgas

Lasersnijden

Bij lasersnijden wordt van thermische energie gebruik gemaakt om het te bewerken materiaal te laten smelten of verdampen. De warmte wordt door de laser zelf gegenereerd. Om een geschikte laserstraal te verkrijgen, wordt de laserbundel door middel van een lens gefocust.

Door het toevoegen van een hoogzuiver hulpgas(CO2, N2, He,..) wordt het gesmolten of verdampte materiaal afgevoerd. Dit zorgt voor een mooie snijvoeg en beschermt de focusseerlens tegen opstijgend materiaal of opstijgende dampen. Om een hoge kwaliteit en productiesnelheid te bereiken, is de zuiverheid van het gebruikte gas van het hoogste belang.

Hulpgas:

koolstofdioxide(CO2)

stikstof(N2)

Helium(He)

Plasmasnijden

Plasmasnijden is een proces waarbij thermische energie in de vorm van een plasmastraal, gegenereerd door een plasmasnijder (plasmabrander), gebruikt wordt om materiaal te laten smelten of zelfs gedeeltelijk te laten sublimeren. Het gesmolten materiaal wordt uit de snijvoeg verwijderd door de hoge temperatuur en de hoge snelheid van de plasmastraal. 

Hoogzuivere plasmagassen:

Argon(Ar)

Waterstof(H2) en hoogzuiver argon(Ar)

Mengsel van waterstof(H2) en stikstof (N2)

MIG/MAG-lassen

MIG/MAG-lassen is een afkorting en staat voor Metal Inert Gas of Metal Active Gas. Het zijn eigenlijk twee identieke lasprocessen waarbij het enige verschil het gebruikte gas is. In de volksmond wordt deze lasmethode ook wel lassen met halfautomaat genoemd.

MIG/MAG-lassen is tegenwoordig het meest gebruikte lasproces door de veelzijdigheid en snelheid ervan. Het is zo populair wegens de mogelijkheid tot mechanisatie en robotisatie, hoge flexibiliteit en hoge neersmelt.

Beschermgas:

Tijdens het lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG-lassen gaat het om een inert gas, bij MAG-lassen om een actief gas. Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel.

100% CO2 voor MAG-lassen van staal

Menggas van argon en CO2 voor MAG-lassen.

Argon of een menggas van argon en helium voor MIG-lassen.

TIG-lassen

TIG-lassen staat voor Tungsten Inert Gas en is afgeleid van het Engels voor wolfraam (tungsten). Bij TIG-lassen gebruikt men dus een inert gas, meestal argon, helium, of een mengsel.

Deze lastechniek werkt met een niet-afsmeltende wolfraamelektrode waaraan soms kleine hoeveelheden thorium, cerium of andere stoffen worden toegevoegd om de kwaliteit van de lasboog te verbeteren. Het lastoevoegmateriaal wordt apart in het smeltbad ingebracht.

Beschermgas:

Argon(Ar)

Helium(He)

Gasmengsel van argon en helium

Bestel uw gasflessen

Neem contact met ons op, of plaats uw bestelling via ons bestelformulier.

Gasflessen bestellen Contacteer ons
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×